Eventos

XV Jornada de qualitat a l'ensenyament

El proper 9 de novembre tindrà lloc la XIV Jornada de Qualitat a l’Ensenyament.

El programa d’aquesta XIV Jornada de Qualitat a l’Ensenyament pretén posar el focus en la interacció dels centres educatius amb els seus grups d’interès. Hores d’ara tothom està d’acord amb la importància de comptar amb les veus dels diferents agents implicats en l’educació. Cada centre en el seu context —etapes educatives que ofereix, polítiques i estratègies, etc.—, ha de conèixer i actuar per satisfer les necessitats educatives i les expectatives, explícites i implícites, que les diferents parts interessades tenen posades en el Servei Educatiu. Anar més enllà i aconseguir treballar conjuntament escoles, alumnes, professors, famílies, empreses i altres organitzacions de l’entorn socioeconòmic dels centres educatius és una oportunitat per tal que la societat es comprometi amb l’educació i l’ensenyament del nostre jovent, així com una aportació que sens dubte enriqueix el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Tríptic de la jornada

Accés a les inscripcions de professorat amb compte XTEC

Accés a les inscripcions per al públic que NO té compte XTEC

Localització Campus de la UAB (Barcelona)