Equip Technovation Spain (2) - Asociación Espiral, educación y tecnología

Equip Technovation Espiral

 

 

TECHNOVATION CATALUNYA  

 

Esther Subias Vallecillo. Embaixadora Technovation Spain. Aposto per les persones, per les dones i per les tecnologies, com a consultora, docent i directora de projectes tecnopedagógicos. Sempre he treballat i col·laborat amb entitats sense ànim de lucre i amb ànim de transformació social.

Membre de la Junta Ampliada d'Espiral

https://about.me/esthersubias

Aintzane Morales. Co-ambaixadora de TEchnovation des de 2019, sóc una apassionada per l'educació, la tecnologia i la comunicació. Espanya, Itàlia i Regne Unit han estat llars durant la formació professional. Observadora i pràctica, m'agrada aprendre de noves experiències i créixer gràcies a elles.

https://www.linkedin.com/in/aintzanemorales/

Mireia Coma-Cros.Treballar com a educadora social en programes d'inserció sociolaboral em va fer constatar com l'educació és la principal eina de transformació social. Per aquesta raó co-vaig fundar Mindconnex, una entitat que promociona programes educatius en els quals els joves desenvolupen competències que necessiten per al món laboral. És un plaer promoure l'expansió de Technovation Challenge al nostre país, un programa multidisciplinari en el qual les joves prenen consciència del seu potencial i ho canalitzen per crear un món millor.

https://www.linkedin.com/in/mireia-coma-cros-14189991?trk=nav_responsive_tab_profile

 

Elena González de la Cámara Cayuela. Sóc llicenciada en Pedagogia, consultora d'e-learning i experta en formació de formadors i tutors.

He coordinat a l'àmbit tecnològic i pedagògic diversos projectes relacionats amb la innovació aplicada a la formació i al desenvolupament de metodologies innovadores amb tecnologia.

Crec en el potencial que tenen totes les persones, col·laboro de forma voluntària en projectes i programes que ajudin i permetin empoderar el talent ocult que tots tenim.

Membre de la Junta Ampliada d'Espiral

​http://about.me/egonzalezcamara

 

 

 

Carme Riera Pedagoga de vocació, he treballat en el disseny de formació online en diferents institucions i ara treball en innovació educativa per a estudis universitaris, amb l'assorteix de poder participar en projectes en els treballem amb alumnes de diferents escoles, a partir de reptes, projectes, o experiències per a provocar la seva creativitat, la seva actitud crítica, les seves estratègies de treball en equip, de comunicació, i el seu gust per aprendre.

https://www.linkedin.com/in/carme-rovira-riera-151bb937/