Editorial Bits 21

Benvolguts lectors,

Comencem 2012 amb la presentació del número 21 de la revista BITS digital, editada per l’Associació Espiral, Educació i Tecnologia. Continuem amb el nostre objectiu prioritari de fomentar la lliure difusió del coneixement, experiència i saber de les persones en la que publiquem dirigit a socis i sòcies d’Espiral, en primer lloc, així com a la comunitat educativa, en general. Aquesta declaració d’intencions la fem des de la convicció que compartir és una de les claus per avançar junts i així fer possible l’efectiva incorporació de les Tecnologies a la pràctica docent.

És possible conjuminar tradició i tecnologies? En el seu article, Lourdes Domenech i el seu equip ens expliquen en “Callejeros literarios: un projecte en Xarxa” “una proposta d’aprenentatge que segueix el model del treball per projectes i proposa a l’alumnat l’elaboració d’una tasca final”. Es tracta d’un text multimodal que, amb ajuda d’una eina de geolocalització (Google Maps), presenta un itinerari literari confeccionat a partir dels carrers i llocs amb noms d’escriptors existents en una localitat. Cal sumar com a atractius d’aquesta iniciativa la seva publicació en diverses llengües i en 12 comunitats del nostre país.

En el mateix àmbit temàtic, la literatura, publiquem l’article de Maru Domenech “Corre que te pillo, apropant la tradició oral” que enllaça amb la tradició oral centrant-se en la poesia popular amb la finalitat de crear un corpus que les diferents manifestacions literàries orals i tradicions que es donen al llarg de tota la geografia espanyola. Domenech ens convida a participar com així ho fan també els professors de “Callejeros Literarios”.

La violència de gènere és un problema de candent actualitat. Responent a la convocatòria d’un concurs, l’alumnat de 3º d’ESO de l’Institut Serra de Noet (Berga, Barcelona) va realitzar diverses presentacions en PowerPoint en les quals van plasmar la seva denúncia davant la violència. La professora Judith Lucas ho explica en l’article “Nosaltres també diem no a la violència. Treballar contra la violència masclista amb les TIC”.

L’any 2005 es va iniciar el programa educatiu Etwinning, amb l’objectiu de promoure l’ús col·laboratiu de les TIC així com la col·laboració entre centres escolars europeus. En l’actualitat a Europa participen 146.444 docents i hi ha 3.430 projectes actius. En el seu article “Etwinnig, Europa a les aules” Marta Pey presenta, com a exemple, tres projectes amb la finalitat de donar a conèixer les possibilitats que aquest programa ofereix. “El seu desenvolupament permet al docent ensenyar i a l’alumne aprendre d’una manera diferent, innovadora, col·laborativa, utilitzant les TIC”. 

La Pissarra Digital Interactiva (PDI) ja és una eina habitual en l’ensenyament. Salomé Recio ha aconseguit integrar la PDI i les TIC en el procés ensenyament-aprenentatge de la seva aula d’Educació Infantil “accelerant un canvi metodològic a la meva aula” que coneixeràs amb detall en el seu article “La nostra amiga, la Pissarra Digital Interactiva”. 

No volem acomiadar-nos sense animar-vos a enviar els vostres articles tant divulgatius com a científics, modalitat que hem inaugurat en aquest número, sempre pensant en el millor per als nostres socis, amics i seguidors de l’Associació Espiral.

L’equip editorial de Bits digital