eTwinning, Europa a les Aules

Marta Pey Pratdesaba

Institut Jaume Callís de Vic (Barcelona)

mpey@xtec.cat /mpeyprat@gmail.com

 

RESUM

L’Institut Jaume Callís de Vic porta des de l’any 2007 involucrat plenament en la realització de projectes eTwinning. S’han dut a terme diversos projectes, 4 dels quals han estat atorgats amb un Premi Nacional o Europeu, i tots ells amb el Segell de Qualitat Nacional i Europeu.

Què és eTwinning? Com es pot integrar aquesta plataforma a les classes? De quines eines es disposa? Com aconseguir que el projecte es realitzi amb èxit? Quins avantatges i inconvenients té eTwinning?

Vegem també dos projectes portat a la pràctica: “Triangle” i “Songs, Language and Culture”.

 

1. INTRODUCCIÓ

Etwinning és un programa educatiu, que forma part del PAP. Promou i ofereix eines per establir projectes educatius en col·laboració entre centres escolars europeus.

Perquè un projecte sigui considerat un “projecte eTwinning”, ha de complir tres requisits mínims: que el treball sigui col·laboratiu, que s’utilitzin les TIC i que potenciï la identitat europea.

El programa funciona des del 2005 i la participació ha anat en augment; actualment hi ha a Europa 146.444 docents inscrits i 3.430 projectes actius.

2. OBJECTIUS

  • Donar a conèixer el programa eTwinning;
  • Mostrar dos projectes eTwinning guardonats amb Premis Europeus.

3. Coneguem el Programa eTwinning

Etwinning ofereix dos portals:

Fig. 1: Captura del portal nacional

Fig. 1: Captura del portal nacional

1.Portal nacional: http://www.etwinning.es, on es pot trobar informació i ajuda sobre com realitzar un projecte eTwinning; i 2.Portal europeu: http://www.etwinning.net, on els docents poden registrar-se a la plataforma. Una vegada registrats en eTwinning, els docents poden fer ús del DESKTOP (l’escriptori), una xarxa social de professors de tota Europa on poden conèixer a altres professors i projectes, donar-se a conèixer, buscar socis per als seus projectes, participar en fòrums, apuntar-se a tallers, etc.

També pot fer-se ús del TWINSPACE. Aquest espai, tancat i restringit a alumnes i professors participants en un projecte, s’ofereix una vegada les diferents agències nacionals eTwinning de cada país han acceptat el mateix. Ofereix un disseny atractiu; funciona com una xarxa social, amb diferents aplicacions que es poden personalitzar segons les necessitats, no porta publicitat… Però el més important és que és un lloc on els professors i els alumnes treballen conjuntament i permet als docents involucrar d’una manera més activa als seus alumnes, organitzar activitats, etc. Disposa d’un calendari, un xat room, correu intern, una sala de professors, un “pupils’ corner”, diferents aplicacions tals com a blocs, arxius d’imatges, documents, wikis… Els alumnes poden editar els seus perfils, escriure en els murs dels altres, pujar arxius, editar…

 

Figura 2: captura del portal europeo.

Perquè un projecte arribi a bon port hi ha una sèrie de variants que s’han de tenir en compte. En primer lloc, els alumnes: No hi ha un nombre ideal de quants alumnes poden prendre part en un projecte; es pot fer amb tot un curs, amb tot un nivell educatiu (ex. tots els 4º de l’ESO), amb alumnes voluntaris… Ni tampoc han de ser el mateix nombre en totes les escoles participants. Hi ha projectes eTwinning realitzats amb alumnes de Parvulari fins a 2n de Batxillerat: l’edat dels alumnes no és cap inconvenient.

En segon lloc, cal tenir en compte els socis, o sigui, els diferents professors de les escoles participants. Es tracta d’un projecte en comú, per tant, ha d’haver-hi col·laboració en l’organització i l’elaboració del projecte, prenent decisions conjuntes i saber adaptar-se i de vegades, cedir.

El tema a treballar també és important. És important que sigui transversal, adequat a l’edat i al nivell dels alumnes i també motivador.

Els espais de treball poden ser diferents. Es poden utilitzar un o més: El Twinspace (ofert per eTwinning), blocs, wikis, pàgines web, xarxes socials, l’entorn Moodle… Les activitats programades també han de ser adequades al nivell i edat dels alumnes, ben planificades, amb instruccions clares. Poden realitzar-se individualment, en parelles, en grups nacionals i/o transnacionals…
Les eines web a utilitzar han de ser visualment atractives, fàcils d’usar, intuïtives, que donin pas a la creativitat, i que siguin variades: podcasts, vídeos, fòrums, presentacions…

El contacte entre els alumnes i professors pot donar-se virtualment a través de videoconferències, xats, emails, ús de xarxes socials, wikis… o de vegades, encara que al programa eTwinning no ofereix cap finançament, poden haver-hi visites i/o intercanvis.
La durada d’un projecte eTwinning no és fixa i es pot modificar sobre la marxa: es poden anar planificant activitats, fixar dates de publicació / lliurament de les diferents tasques tenint sempre en compte els calendaris escolars dels diferents països.
I per acabar, el producte final: es pot presentar el treball realitzat en una presentació de PowerPoint, una pàgina web i un dossier, en format PDF.

Treballar amb eTwinning comporta, és clar, molts avantatges tals com poder treballar en un context real: els alumnes estan en contacte, encara que virtual, amb altres alumnes de països diferents. D’igual manera, els alumnes estan més motivats a aprendre i milloren la seva competència digital mentre els professors estan duent a terme innovació pedagògica. Així es produeix una comprensió intercultural i una potenciació de la identitat europea, ja que es “surt” de les aules i tant els alumnes com els professors “entren” a les aules d’altres escoles europees. Cal assenyalar també que eTwinning és una eina molt flexible, versàtil i adaptable a les necessitats dels centres i/o docents, a més de que permet una projecció exterior, ja que el projecte és visible i pot rebre reconeixement sigui amb els Segells de Qualitat o amb els Premis Nacionals i Europeus eTwinning, entre altres.
No obstant això, hi ha algun inconvenient tals com la falta de finançament o l’esforç i dedicació per part del docent.

4. ETwinning desenvolupat en dos projectes

A continuació, s’expliquen dos projectes que serveixen de mostra per veure què és un projecte eTwinning a la pràctica. He escollit “Triangle” i “Songs, Language and Culture” per ser els que més reconeixement han rebut.

 

Fig. 3 Projecte Triangle

Fig. 3 Projecte Triangle

El primer, “Triangle” és un projecte que es va realitzar durant el curs escolar 2008-09 a l’assignatura de Llengua Espanyola. Els centres participants van ser: Escola Secundária de Pinheiro i Rosa, Faro, Algarve (Portugal), IES Llanera, Posada de Llanera, Astúries (Espanya) i l’Institut Jaume Callís, Vic, Catalunya (Espanya) amb alumnes d’entre 15 i 17 anys.

“Triangle” dóna nom al projecte. El nom indica el triangle imaginari que es forma si s’uneixen les tres zones agermanades de la península ibèrica: Faro (Algarve), Posades de Llanera (Astúries) i Vic (Catalunya). Es tracta d’un projecte d’intercanvi d’informació entre els tres centres educatius amb activitats diverses sobre el tema de l’aigua. La principal, el treball col·laboratiu amb l’ús de diferents blocs temàtics entre els alumnes dels tres centres: l’aigua embotellada, la contaminació de l’aigua, el reciclatge de l’aigua, el consum i l’estalvi de l’aigua i l’aigua als mitjans de comunicació.

Els objectius del projecte van ser utilitzar les TIC per crear, comunicar-se i compartir informació, desenvolupar destreses d’expressió i comprensió oral i escrita en llengua espanyola – com a llengua estrangera o pròpia – així com analitzar diferents problemes mediambientals relacionats amb l’aigua a la zona on viuen. El projecte és un clar exemple que es pot realitzar un projecte eTwinning íntegrament en castellà i integrar-ho als currículums de les escoles i dins de diferents assignatures: a l’Optativa d’Energies Renovables a l’IES Llanera d’Astúries; a Español com a Llengua Estrangera a la Escola Secundària de Pinheiro i Rosa, de Faro; i dins del Projecte d’Investigació de 4t d’ESO a l’Institut Jaume Callís, de Vic.

Aquest projecte va rebre els Segells de Qualitat Nacionals Espanyols i Portuguès, el Segell de Qualitat Europeu i el Premi Europeu al Millor Projecte en Llengua Espanyola 2010.

Podeu veure la presentació del projecte: Triángulo

 

Per veure el treball realitzat en la seva totalitat, visiteu el bloc http://trianguloetwinning.wordpress.com on també es poden trobar els enllaços als blocs temàtics.

 

Figura 4: Captura del blog http://martapey.edublogs.org/

Figura 4: Captura del blog http://martapey.edublogs.org/

El segon projecte és “Songs, Language and Culture”, un projecte en anglès amb centres educatius d’Itàlia, Polònia, la República Txeca, Suècia, Bulgària, Letònia, Lituània i Espanya i amb alumnes de 14 a 17 anys. Els alumnes es van involucrar en un tòpic molt conegut i motivador, la música, amb el qual van tenir l’oportunitat de reforçar la seva habilitat en l’ús de les TIC, doncs van haver d’utilitzar blocs, eines web i l’entorn Twinspace (emails, fòrums, xats, pujada de documents, fotos…) D’altra banda, també els va ajudar a reflexionar sobre la seva pròpia llengua i l’anglès per poder comunicar-se i entendre que, en l’aprenentatge d’una llengua, es pot aprendre molt sobre la cultura del país. Es van utilitzar cançons en cada apartat del projecte: l’escena musical de cada país, les cançons i la llengua anglesa, les cançons com a tema de debat, les cançons com a finestra a una cultura i la creació de “la cançó del projecte” en col·laboració.

Els objectius van ser aprendre anglès i música d’una manera divertida, fomentar l’ús de l’anglès com a llengua vehicular de comunicació amb joves d’altres països europeus, aprofitar les TIC com a mètode creatiu i didàctic de comunicació (blocs, xats, fòrums, emails, eines web…), millorar i diversificar l’ensenyament i l’aprenentatge amb l’ús de les TIC, fomentar les relacions interpersonals i recolzar l’intercanvi cultural de les realitats de diferents països, comparant, buscant semblances, opinant i arribant a conclusions, desenvolupant una identitat europea rica i multicultural.

El projecte va servir per exemplificar que, agafant un tema d’interès per als alumnes, en aquest cas el món de la música, es pot utilitzar com a eix vertebrador per aprendre anglès d’una manera amena, divertida i innovadora. Per veure el vídeo-presentació del projecte, amb l’Himne del Projecte compost en col·laboració:

 

El bloc internacional recull els millors moments del projecte i els treballs col·laboratius, el trobareu a: http://teacherscorner.edublogs.org , des d’on es pot accedir als diferents blocs nacionals amb tots els treballs dels alumnes. Podeu veure el bloc espanyol: http://martapey.edublogs.org/

“Songs, Language and Culture” va rebre els Segells de Qualitat Nacionals als diferents països, el Segell de Qualitat Europeu i el 2n Premi Europeu eTwinning al Millor Projecte en la categoria 15-19 anys al 2010.

5. Conclusions

L’ús d’ eTwinning a l’aula, ofereix moltes possibilitats al docent. Els avantatges esmentats anteriorment ho demostren. Només falta saber trobar la manera adequada per portar a terme el projecte. De vegades, les coses no surten com s’havien planejat, però la fórmula eTwinning és molt flexible i adaptable: et permet modificar, escurçar, allargar el projecte; prescindir de socis, acceptar de nous… per seguir endavant.

Permet al docent ensenyar i a l’alumne aprendre d’una manera diferent, innovadora, col·laborativa, utilitzant les TIC… Es treballa amb centres de tota Europa, aprenent d’altres cultures i donant a conèixer la pròpia.  Animo a tothom a participar en projectes eTwinning. La satisfacció, al final, està garantida.

REFERENCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Projecte “European Lab”

Projecte “Our Shared Fashion Mission”

Projecte “ES.SE.LT’s Film Productions”

Projecte: “En la Red, que no te pesquen”

Projecte: “Addressing the Energy Crunch: Every Little Action Counts”

Publicacions eTwinning: