metodología Archive

 • <b>Marta María Moro Rodríguez</b> Consellería de Educación. Xunta de Galicia<br /><hr />
<p><span>El bloc que es presenta està emmarcat dintre de l’assessorament a la comunitat educativa sobre les enormes possibilitats que la publicitat té com contingut i com eina educativa. Es donen les instruccions teòriques mínimes i es fan propostes pràctiques per a dur a l’aula.</span></p>

  Vamos a Publicidad: un bloc amb anuncis per aprendre

  Marta María Moro Rodríguez Consellería de Educación. Xunta de Galicia

  El bloc que es presenta està emmarcat dintre de l’assessorament a la comunitat educativa sobre les enormes possibilitats que la publicitat té com contingut i com eina educativa. Es donen les instruccions teòriques mínimes i es fan propostes pràctiques per a dur a l’aula.

  Seguir leyendo...

 • <b>Marta María Moro Rodríguez</b> Consellería de Educación. Xunta de Galicia<br /><hr />
<p><span>El blog que se presenta está enmarcado dentro del asesoramiento a la comunidad educativa sobre las enormes posibilidades que la publicidad tiene como contenido y como herramienta educativa. Se dan las instrucciones teóricas mínimas y se hacen propuestas prácticas para llevar al aula.</span></p>

  Vamos a Publicidad: un blog con anuncios para aprender

  Marta María Moro Rodríguez Consellería de Educación. Xunta de Galicia

  El blog que se presenta está enmarcado dentro del asesoramiento a la comunidad educativa sobre las enormes posibilidades que la publicidad tiene como contenido y como herramienta educativa. Se dan las instrucciones teóricas mínimas y se hacen propuestas prácticas para llevar al aula.

  Seguir leyendo...

 • <b>Francisco Ayén Sánchez</b>. CIES Antonio Sequeros (Sección Secundaria). Los Montesinos (Alicante)<br /><hr />
<p><span>Amb els videojocs es poden aconseguir beneficis per a la didàctica de la història tant en la formació d’aprenentatges significatius com en el foment de la motivació. Existeixen nombrosos jocs d’estratègia en temps real amb context històric que es poden dividir seguint variables com la seva dificultat o el seu equilibri entre la importància de l’economia (construcció i gestió) o la de l’exèrcit. Les tres possibles formes d’aplicar això a la docència són, les partides individuals, les partides col·lectives al centre o les partides col·lectives des de casa.</span></p>

  Els videojocs en la Didàctica de la Història

  Francisco Ayén Sánchez. CIES Antonio Sequeros (Sección Secundaria). Los Montesinos (Alicante)

  Amb els videojocs es poden aconseguir beneficis per a la didàctica de la història tant en la formació d’aprenentatges significatius com en el foment de la motivació. Existeixen nombrosos jocs d’estratègia en temps real amb context històric que es poden dividir seguint variables com la seva dificultat o el seu equilibri entre la importància de l’economia (construcció i gestió) o la de l’exèrcit. Les tres possibles formes d’aplicar això a la docència són, les partides individuals, les partides col·lectives al centre o les partides col·lectives des de casa.

  Seguir leyendo...

 • <b>Francisco Ayén Sánchez</b>. CIES Antonio Sequeros (Sección Secundaria). Los Montesinos (Alicante)<br /><hr />
<p><span>Con los videojuegos se pueden lograr beneficios para la didáctica de la historia tanto en la formación de aprendizaje significativos como en el fomento de la motivación. Existen numerosos juegos de estrategia en tiempo real con contexto histórico, se pueden dividir siguiendo variables como su dificultad o su equilibrio entre la importancia de la economía (construcción y gestión) o la del ejercito. Las tres posibles formas de aplicar esto a la docencia son; las partidas individuales, las partidas colectivas en el centro o las partidas colectivas desde casa.</span></p>

  Los videojuegos en la didáctica de la historia

  Francisco Ayén Sánchez. CIES Antonio Sequeros (Sección Secundaria). Los Montesinos (Alicante)

  Con los videojuegos se pueden lograr beneficios para la didáctica de la historia tanto en la formación de aprendizaje significativos como en el fomento de la motivación. Existen numerosos juegos de estrategia en tiempo real con contexto histórico, se pueden dividir siguiendo variables como su dificultad o su equilibrio entre la importancia de la economía (construcción y gestión) o la del ejercito. Las tres posibles formas de aplicar esto a la docencia son; las partidas individuales, las partidas colectivas en el centro o las partidas colectivas desde casa.

  Seguir leyendo...