Docencia Archive

 • <b>José Hernández</b>. Colegio El Valle (Madrid)<br /><hr />
<p><span>La presència de Marc Prensky en un esdeveniment en el qual s’analitzen metodologies docents i noves tecnologies és sinònim d’expectació i aprenentatge docent. Aquest fet va tenir lloc a la jornada inaugural del Global Education Fòrum 2010 que es desenvolupà a l’auditori 400 del Museu Reina Sofia de Madrid davant la mirada de centenars de professionals de l’educació, la comunicació i la tecnologia que ens vam donar cita entre les butaques a l’espera de saber, conèixer i aprendre d’un dels referents de les TIC i de les TAC de l’actual marc educatiu, el del segle XXI.</span></p>

  Marc Prensky i el talent dels nadius digitals. Global Education Forum 2010

  José Hernández. Colegio El Valle (Madrid)

  La presència de Marc Prensky en un esdeveniment en el qual s’analitzen metodologies docents i noves tecnologies és sinònim d’expectació i aprenentatge docent. Aquest fet va tenir lloc a la jornada inaugural del Global Education Fòrum 2010 que es desenvolupà a l’auditori 400 del Museu Reina Sofia de Madrid davant la mirada de centenars de professionals de l’educació, la comunicació i la tecnologia que ens vam donar cita entre les butaques a l’espera de saber, conèixer i aprendre d’un dels referents de les TIC i de les TAC de l’actual marc educatiu, el del segle XXI.

  Seguir leyendo...

 • <b>Francisco Ayén Sánchez</b>. CIES Antonio Sequeros (Sección Secundaria). Los Montesinos (Alicante)<br /><hr />
<p><span>Amb els videojocs es poden aconseguir beneficis per a la didàctica de la història tant en la formació d’aprenentatges significatius com en el foment de la motivació. Existeixen nombrosos jocs d’estratègia en temps real amb context històric que es poden dividir seguint variables com la seva dificultat o el seu equilibri entre la importància de l’economia (construcció i gestió) o la de l’exèrcit. Les tres possibles formes d’aplicar això a la docència són, les partides individuals, les partides col·lectives al centre o les partides col·lectives des de casa.</span></p>

  Els videojocs en la Didàctica de la Història

  Francisco Ayén Sánchez. CIES Antonio Sequeros (Sección Secundaria). Los Montesinos (Alicante)

  Amb els videojocs es poden aconseguir beneficis per a la didàctica de la història tant en la formació d’aprenentatges significatius com en el foment de la motivació. Existeixen nombrosos jocs d’estratègia en temps real amb context històric que es poden dividir seguint variables com la seva dificultat o el seu equilibri entre la importància de l’economia (construcció i gestió) o la de l’exèrcit. Les tres possibles formes d’aplicar això a la docència són, les partides individuals, les partides col·lectives al centre o les partides col·lectives des de casa.

  Seguir leyendo...

 • <b>Francisco Ayén Sánchez</b>. CIES Antonio Sequeros (Sección Secundaria). Los Montesinos (Alicante)<br /><hr />
<p><span>Con los videojuegos se pueden lograr beneficios para la didáctica de la historia tanto en la formación de aprendizaje significativos como en el fomento de la motivación. Existen numerosos juegos de estrategia en tiempo real con contexto histórico, se pueden dividir siguiendo variables como su dificultad o su equilibrio entre la importancia de la economía (construcción y gestión) o la del ejercito. Las tres posibles formas de aplicar esto a la docencia son; las partidas individuales, las partidas colectivas en el centro o las partidas colectivas desde casa.</span></p>

  Los videojuegos en la didáctica de la historia

  Francisco Ayén Sánchez. CIES Antonio Sequeros (Sección Secundaria). Los Montesinos (Alicante)

  Con los videojuegos se pueden lograr beneficios para la didáctica de la historia tanto en la formación de aprendizaje significativos como en el fomento de la motivación. Existen numerosos juegos de estrategia en tiempo real con contexto histórico, se pueden dividir siguiendo variables como su dificultad o su equilibrio entre la importancia de la economía (construcción y gestión) o la del ejercito. Las tres posibles formas de aplicar esto a la docencia son; las partidas individuales, las partidas colectivas en el centro o las partidas colectivas desde casa.

  Seguir leyendo...

 • <b>José Hernández</b>. Colegio El Valle (Madrid)<br/><hr/>
<p><span>La presencia de Marc Prensky en un evento en el que se analizan metodologías docentes y nuevas tecnologías es sinónimo de expectación y aprendizaje docente. Este hecho tuvo lugar en la jornada inaugural del Global Education Forum 2010 que tuvo lugar en el auditorio 400 del Museo Reina Sofía de Madrid ante la mirada de centenares de profesionales de la educación, la comunicación y la tecnología que nos dimos cita entre las butacas a la espera de saber, conocer y aprender uno de los referentes de las TIC y de las TAC del actual marco educativo, el del siglo XXI.</span></p>

  Marc Prensky y el talento de los nativos digitales. Global Education Forum

  José Hernández. Colegio El Valle (Madrid)

  La presencia de Marc Prensky en un evento en el que se analizan metodologías docentes y nuevas tecnologías es sinónimo de expectación y aprendizaje docente. Este hecho tuvo lugar en la jornada inaugural del Global Education Forum 2010 que tuvo lugar en el auditorio 400 del Museo Reina Sofía de Madrid ante la mirada de centenares de profesionales de la educación, la comunicación y la tecnología que nos dimos cita entre las butacas a la espera de saber, conocer y aprender uno de los referentes de las TIC y de las TAC del actual marco educativo, el del siglo XXI.

  Seguir leyendo...