Nosaltres també diem no a la violència. Treballar la violència masclista amb les TIC.

RESUM

Aquest primer trimestre els alumnes de 3r d’ESO del SEC d’Ins Serra de Noet, van participar en el Premi 25 de Novembre, convocatòria 2011 “Nosaltres també diem no a la violència” que va convocar l’Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal per a estudiants de 3r i 4t d’ESO, per tal de promoure la sensibilització davant la violència contra les dones.

El concurs es va portar a terme des de l’àrea d’Educació per la Ciutadania. Vam treballar en grups de cinc o sis alumnes. El treball havia de ser en format powerpoint amb un mínim de deu diapositives i un màxim de vint-i-cinc. Havia d’incloure text, imatges i música i no podia excedir de quatre minuts.

1. INTRODUCCIÓ

Foto dels tercers i dels primers guardonats al concurs

A continuació exposaré com vam portar a terme el treball de la violència de gènere amb l’alumnat de 3r d’ESO.

La presentació en powerpoint es dividia en dues parts, una que havien de fer tots els grups i que ens venia pautada en les bases i una de lliure. En la primera els alumnes havien de definir la violència de gènere, explicar les causes que la provoquen i els diferents tipus. En la part lliure l’alumnat havia de demostrar la seva originalitat per crear quelcom que servís per sensibilitzar sobre aquesta problemàtica.Vam estar treballant en el tema una hora setmanal durant dos mesos aproximadament.

A les primeres sessions es va explicar en què consistia el projecte i es van treballar els conceptes teòrics sobre la violència de gènere.

Quan ja van disposar de prou material, es van posar en els grups. Van haver d’estructurar-se per fer la part comuna, pensar un lema pel seu treball i una manera original sobre com enfocar la presentació.

2. OBJECTIUS

 • Entendre què és la violència de gènere, les causes que la provoquen i quins tipus n’hi ha.
 • Comprendre que els homes i les dones són iguals.
 • Identificar i denunciar les situacions en què es produeix violència masclista.
 • Aprendre a distribuir les tasques dins del treball en grup.
 • Desenvolupar la capacitat de treballar cooperativament i la cultura de l’esforç.

3. JUSTIFICACIÓ

Com que la violència de gènere és una realitat social que pot començar a produir-se a l’adolescència, des de l’Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà, es va creure oportú treballar aquesta problemàtica des dels centres de secundària de la comarca. Per tal de fer-ho més atractiu pels alumnes, el treball resultant participaria en un concurs.

Des de la Secció d’Institut Serra de Noet no vam dubtar a prendre-hi part, perquè ho vam considerar un plantejament interessant per un tema que està en el currículum de l’Educació per la Ciutadania, amb l’al·licient de participar en un concurs.

4. SIGNIFICACIÓ DE L’ESTUDI REALITZAT

La violència masclista és una situació, per desgràcia a l’ordre del dia, però la majoria d’adolescents abans de començar el treball ho veien com a quelcom llunyà i no eren conscients de la magnitud del problema.

Plantejar el tema com un concurs en què s’havia d’elaborar un powerpoint amb contingut original dels alumnes, va ser una motivació increïble per ells, perquè era una manera diferent de treballar una unitat didàctica.

5. DISSENY DE LA INVESTIGACIÓ

Vaig plantejar el treball com a nota final de l’assignatura del primer trimestre, per tant l’alumnat des del primer dia de classe sabia que si volien superar l’assignatura havien de presentar un powerpoint amb tots els elements requerits, defensar-lo en una exposició oral i treballar a cada sessió.

Per tal d’elaborar el projecte vaig distribuir els alumnes en onze grups de cinc o sis persones, intentant que fossin de composició heterogènia i que cadascú pogués fer la seva aportació al grup.

Com que només disposàvem d’una hora setmanal (l’Educació per la Ciutadania és setmanal) i dos mesos de temps, sense comptar que pel mig hi havia festius, les primeres sessions vaig proporcionar-los les eines teòriques: definició de violència, causes, tipus…i els vaig mostrar webs on podien trobar informació sobre el tema. El punt d’atenció de la dona de Berga ens va proporcionar tot el material necessari per poder treballar sobre la violència de gènere.

Com que disposàvem de pissarra digital a l’aula i l’alumnat tenia portàtils la feina es va poder fer amb més agilitat.

6. DISTRIBUCIÓ DE LES SESSIONS

A la primera sessió vaig explicar les bases del concurs i vam comentar els aspectes que no quedaven prou clars. Els vaig distribuir en els diferents grups i van elaborar una definició de violència de gènere.

El segon dia vam treballar un còmic en què es reflectia com s’inicia la violència de gènere[1].

A la següent sessió vaig comentar les diapositives de l’exposició de violència de gènere[2].

En una altra sessió vaig explicar la guia sobre la violència de gènere de l’Ajuntament de Berga[3] i l’ús del llenguatge no sexista[4] amb activitats, per tal que la redacció del treball fos escrita de manera acurada.

Com que la presentació havia d’incloure música, vam escoltar la cançó de la “Caperucita” d’Ismael Serrano, per treballar amb el missatge que s’extreu de la cançó[5].

7. ACTIVITATS PARAL·LELES

A part de la feina a l’aula des de l’ajuntament ens van proporcionar activitats per treballar aquest tema. Vam decidir fer-ho transversalment des de l’àrea de tutoria, perquè l’alumnat entengués que no era només una unitat didàctica de l’assignatura de ciutadania.

Per una banda se’ns va oferir, la possibilitat d’assistir a una teatralització sobre la violència de gènere en què els actors presentaven dues situacions de possible violència en una parella adulta i com el fill ho intentava reproduir en les seves relacions. Després de la representació, els alumnes podien pujar a l’escenari i explicar com haguessin actuat ells per evitar que es produís. D’aquesta manera amb la interacció amb els actors veien la dificultat de resoldre aquests temes de violència.

XERRADA DELS MOSSOS

Imatge de la xerrada dels mossos

Per altra banda els mossos d’esquadra van venir a fer una xerrada amb els alumnes, per mostrar-los com s’inicia la violència masclista i què es pot fer si es detecta algun cas.

A més a més també podíem visitar una exposició sobre la violència masclista ubicada a la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet de Berga.

8. PAUTES PER ELABORAR EL TREBALL

Cada setmana pautava el que havien de treballar:

1) Part comuna per tots els grups:

 • definició
 • causes
 • tipus

2) Part lliure:

 • títol
 • com es treballarà la temàtica de la violència masclista de manera original
 • música

9. CONTACTE A TRAVÉS DEL CORREU ELECTRÒNIC

Donat que el temps per elaborar el treball era escàs, hi havia molt contacte a través del correu del centre.

Els alumnes m’enviaven el que havien fet a classe i els hi retornava corregit. També els donava indicacions sobre com havien d’enfocar el treball de la següent sessió. Entre ells també es comunicaven per correu.

A mesura que anàvem entrant en matèria, em sorgien diversos dubtes. En aquest sentit el correu va ser una eina molt útil per poder comunicar-me amb la psicòloga del punt d’atenció de la dona de Berga. Em resolia tots els interrogants que se’ns plantejaven a l’aula i podia retornar la resposta a l’alumnat a través del correu o a l’hora de classe.

10. PRESENTACIONS ORALS A L’AULA

Un cop acabades i presentades al concurs tots els treballs, les vam projectar a l’aula i per grups van haver de valorar els altres treballs, tot i posant-los nota i exposant els aspectes positius i els aspectes a millorar.

Per tal de puntuar, vaig valorar tant el treball grupal com el treball individual.

13. RESULTATS

Per tal de veure els resultats dels treballs, a continuació us mostraré algunes de les propostes que van plantejar els diferents grups.

El grup “Talla els mals rotllos” (3r premi de la categoria de Berga) a través d’eslògans i imatges en què ells mateixos feien de models van denunciar la violència masclista.

El grup “A vida o mort” van fer enquestes entre adolescents i adults per veure quin coneixement tenien sobre la violència de gènere i van comentar el fragment d’un llibre en què es frustra un intent de violació.

El grup “No et deixis enfonsar” (1r premi de la categoria de Berga) van utilitzar un còmic manga per plasmar la denúncia contra la violència:

12. CONCLUSIONS

Article publicat a Regió 7

Imatge: Article publicat a Regió 7

Alguns alumnes van valorar com va ser l’experiència de participar en aquest concurs.

En general van opinar que el treball va servir per reflexionar, perquè és una problemàtica que s’ha de conèixer.

Tot i que havien sentit a parlar de la violència de gènere, van aprofundir-hi i van adonar-se que s’hi pot trobar qualsevol. Encara que era una temàtica delicada i s’havia de tractar amb cura, fer el treball va ser una experiència divertida i va ser una manera de treballar més dinàmica.

Aquest tema els va ajudar a formar-se com a persones i ficar-se en situacions complicades. Per exemple, un grup que va fer enquestes entre adolescents i adults per veure el coneixement sobre la violència masclista va tenir una implicació molt activa, donat que hi havia persones que els hi explicaven les seves experiències vitals en relació amb la violència de gènere.

L’alumnat va valorar que va ser important treballar-ho a l’adolescència, ja que és quan pot iniciar-se. Van concloure que estaria bé incidir més en temes actuals, perquè pot ser que et passin a tu i si no se’n parla, moltes vegades es desconeixen.

Els alumnes van entendre que les dones i els homes eren iguals i que l’home no s’ha de creure superior a la dona.

L’experiència de treballar en grup va ser positiva, ja que van relacionar-se amb companys que abans no hi tenien tan tracte.

Per alguns alumnes presentar-se al premi va ser una motivació, en canvi d’altres pensaven en la nota de l’assignatura.

Alguns grups van triat formats complicats, per exemple el grup guanyador de la categoria de Berga va realitzar un còmic manga i va ser difícil dibuixar i pensar totes les vinyetes i pensar el diàleg. Per ells va ser diferent que fer els altres treballs, com més temps passava, més implicació hi havia.

Com a professora va ser una experiència dura però gratificant. Dura per la temàtica i perquè va costar fer entrar als alumnes en el tema. Les primeres sessions quan s’havien de posar en grups, feien cares d’avorriment, però poc a poc es van anar motivant i ja em demanaven si es posaven amb els seus companys. Gratificant, perquè en general l’alumnat va tenir una gran implicació i va dedicar-hi moltes hores del seu temps lliure.

Està bé parlar d’aquests temes a l’institut i fer-ho en aquest format digital ha estat estimulant per ells, perquè és una generació tecnològica. Van sentir que podien dir-hi la seva i aportar el seu granet de sorra contra la violència de gènere.

A part pels guanyadors va haver-hi l’extra del premi i ara s’està fent difusió dels guanyadors dels diversos centres a la web de l’ajuntament de Berga.

REFERENCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Ruiz Sánchez, J.R (2005). Violencia de género: aspectos sociales y psicológicos.

Assegura´t!! Còmic de prevenció de les violències masclistes. En: http://www.observatorioviolencia.org/upload_images/File/DOC1277982458_Comic_ASSEGURAT.pdf (28-09-2011)

Ciclos de la violencia de género. No al maltrato. Blog sobre violencia de género. En: http://www.noalmaltrato.com/documentos/ciclos-de-la-violencia-de-genero/ (1-10-2011)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 5123 – 02/05/2008. Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. (Correcció d’errades en el DOGC núm. 5424, pág. 57517, de 20.7.2009). En: http://www.gencat.cat/diari/5123/08115106.htm (30-09-2011).

Educar en igualtat per prevenir la violencia de gènere. Aprèn, un micro periòdic per canviar el món. En: http://www.feteugt.cat/sindicat/Apren25NOV.pdf (27-11-2011)

Guia llenguatge no sexista. En: http://www.ajberga.cat/perfil/berga/recursos/recursos/guia_llenguatge_no_sexista.pdf (30-09-2011)

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En: http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/06115

Materiales para prevenir la violencia contra las mujeres desde el marco educativo. Unidad didáctica para Educación Secundaria. En: http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/violencia.pdf (1-10-2011)

Observatorio de la violencia de género. En: http://www.observatorioviolencia.org/ (27-11-2011)

Violència masclista. Ayuntamiento de Berga. En: http://www.ajberga.cat/perfil/berga/recursos/recursos/llibretviolencia_definitiu.pdf (29-09-2011)

[1] Assegura´t!! Còmic de prevenció de les violències masclistes, 2011:
http://www.observatorioviolencia.org/upload_images/File/DOC1277982458_Comic_ASSEGURAT.pdf

[5] Materiales para prevenir la violencia contra las mujeres desde el marco educativo. Unidad didáctica para Educación Secundaria, 2011: http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/violencia.pdf