Matrícula

Els cursos de l'Escola Virtual d'Estiu d'Espiral es realitzaran a l'entron virtual del campus Espiral, Campuspiral, del 2 al 13 de juliol.

El termini d'inscripió serà de l'1 al 23 de juny.

Pagament

Mitjançant transferència bancària o ingrés al c/c de l'Associació Espiral a Cajamar:
núm. compte: 3058-0539-55-2720001360

IMPORTANT: A l'ingrés feu constar el nom de la persona inscrita al curs o cursos.

* Els socis d'Espiral o qui sol·liciti ser-ho abans de la inscripció, no han de pagar el primer curs en què es matriculin.

Inscripció

La inscripció es considerarà efectiva un cop s'hagi comprovat que l'inscrit o inscrita és soci o sòcia d'Espiral o que s'ha fet l'ingrés de l'import corresponent.

Per fer la inscripció feu clic a l'enllaç del curs corresponent:

activitat
formador/a
hores
insc
Creació de mapes conceptuals: ús del programa IHCMC [+info]
Jordi Guim
20
Aplicació i recursos informàtics en educació [+info]
Pepa Valdelvira
30
Els Blocs i la seva aplicació a l'aula [+info]
Lourdes Domènech
20
El vídeo digital a l'aula [+info]
Pau Nadal
20
Joomla!, una eina per a les escoles [+info]
Rafa Barrachina
20
Creació de webs amb Flash MX. Aprofundiment [+info]
Teresa Giménez
20
La Web 2.0 didàctica: georeferències, podcasting i sindicació [+info]
Bea Marín i Artur Tallada
30

La Web 2.0 didàctica: auxiliars de cerca, recerca en línia [+info]

Bea Marín i Artur Tallada
20
Eines informàtiques en les Necessitats Educatives Especials i l'Escola Inclusiva [+info]
Bernat Orellana
30
Iniciació a Moodle [+info]
Jordi Fontich
20
Moodle avançat [+info]
Josep Ramon Planas
20
Educació i Tecnologia | formacion@ciberespiral.net